светлина и калиум перманганат во чаши  Запарвам и калиум перманганат соединение додека формирање реакција. Структурата вклучува множество на пијалак хемикалии. Во прилог на вода што содржи дисахариди, елементи во трагови, разни видови на алкохоли и фузелово масла. Тие се во состојба да делумно отстранување на калиум перманганат, во домот се нарекува "калиум перманганат." Оксидацијата на хемикалиите и нивната загуба во талогот. Калиум перманганат одамна е познат како медицински средства за дезинфекција. Чистење пијалак на загадувачи што се користи за премногу долго време.