чистење на вотка сода картони  Чистење вотка сода дома е направен, ако има висока киселост. Познато е дека на киселина ќе го неутрализира алкалии. Интересно е тоа што, ако ја споредиме производство на вотка и рум технологија, тие се во суштина иста. Единствената разлика е во изборот на суровини. Ромите е меласа. Ова е прочистен, главно јаглерод филтри, а потоа се чуваат во буриња

.