Денес на полиците влијае на различни алкохолни пијалоци. Различни бои и различни пијалак сок и закуски на масаконтејнери. Значи сакам да се обиде сè. Но, може да се подготви дома пијалак од сок, квалитетот не е инфериорен во продавница купи храна. За ова треба да се има светлина и суровини.